User Tools

Site Tools


07230-vallata-la-gi

Vallata là một đô thị (comune) thuộc tỉnh Avellino trong vùng Campania của Ý. Vallata có diện tích km2, dân số là người (thời điểm ngày 1/5/2009).

07230-vallata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)