User Tools

Site Tools


07268-stygobromus-hayi-la-gi

Tình trạng bảo tồn
Status TNC G1.svg
Cực kỳ nguy cấp (TNC)
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Phân ngành (subphylum) Crustacea
Lớp (class) Malacostraca
Bộ (ordo) Amphipoda
Họ (familia) Crangonyctidae
Chi (genus) Stygobromus
Loài (species) S. hayi
Danh pháp hai phần
Stygobromus hayi
Hubricht & Mackin, 1940

Stygobromus hayi là một loài giáp xác trong họ Crangonyctidae[1]. Chúng là loài đặc hữu của Hoa Kỳ.

  1. ^ Inland Water Crustacean Specialist Group (1996) Stygobromus araeus Trong: IUCN 2009. IUCN Red List of Threatened Species. Ấn bản 2009.2. www.iucnredlist.org Truy cập ngày 24 tháng 6 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Stygobromus hayi tại Wikispecies
  • Inland Water Crustacean Specialist Group 1996. Stygobromus hayi. 2006 IUCN Red List of Threatened Species.
  • Jim Lowry (2010). “Stygobromus hayi (Hubricht & Mackin, 1940)”. Cơ sở dữ liệu sinh vật biển. 
07268-stygobromus-hayi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)