User Tools

Site Tools


07276-t-u-th-m-d-h-p-d-n-b-la-gi

Gravity Probe B
Artist concept of Gravity Probe B.jpg
Tổ chức NASA và Đại học Stanford
Nhà thầu chính Lockheed Martin
Kiểu nhiệm vụ Kiểm chứng Thuyết tương đối rộng
Vệ tinh của Trái Đất
Quỹ đạo Quỹ đạo cực ở 642 km[1]
Ngày phóng 16:57:25, 20 tháng 4, 2004 (UTC) (2004-04-20T16:57:25Z)
Tàu phóng Tàu vũ trụ Delta II
Điểm phóng Căn cứ không quân Vandenberg, California
Thời gian phi vụ 17,5 tháng[1]
NSSDC ID 2004-014A
Trang chủ einstein.stanford.edu
Khối lượng 3 100 kg[1]
Công suất

Tổng năng lượng tiêu thụ: 606 Wat (Tàu không gian:

293 W, Thiết bị khoa học: 313 W)[1]
Pin 35 Ampe giờ[1]
Thông số quỹ đạo
Bán trục lớn 7 027,4 km (4 366,6 mi)[1]
Độ lệch 0,0014[1]
Độ nghiêng 90,007°[1]
Chu kỳ quỹ đạo 97,65 phút[2]
Viễn điểm quỹ đạo 659,1 km từ mặt đất[1]
Cận điểm quỹ đạo 639,5 km từ mặt đất[1]

Tàu thăm dò hấp dẫn B (tiếng Anh: Gravity Probe B, viết tắt GP-B) là vệ tinh thí nghiệm khoa học được phóng lên ngày 20 tháng 4 năm 2004 bằng tàu Delta II.[3] Giai đoạn thu thập dữ liệu khoa học từ tàu kéo dài đến cuối năm 2005;[4] với mục đích đo độ cong của không thời gian gần Trái Đất, hay là tenxơ năng lượng-ứng suất (nó mô tả sự phân bố và chuyển động của vật chất trong không thời gian) gần Trái Đất. Những kết quả này sẽ dùng để kiểm chứng thuyết tương đối rộng, hấp dẫn từ học (gravitomagnetism) và các mô hình liên quan. Người đứng đầu thí nghiệm này (principal investigator) là Francis Everitt.

Những kết quả ban đầu xác nhận hiệu ứng đường trắc địa với độ chính xác khoảng 1%. Hiệu ứng kéo hệ quy chiếu với dữ liệu thu được có độ lớn gần bằng với mức nhiễu ồn do những hiệu ứng khác gây ra. Đến tháng 8 năm 2008 độ bất định trong dữ liệu từ hiệu ứng kéo hệ quy chiếu đã được giảm xuống còn 15%,[5] và đến tháng 12 năm 2008, NASA thông báo dữ liệu từ hiệu ứng đường trắc địa đạt đến độ chính xác nhỏ hơn 0,5%.[6]

Trong bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành Physical Review Letters, các tác giả đưa ra kết quả phân tích dữ liệu từ bốn con quay cho thấy hiệu ứng trắc địa có tốc độ dịch chuyển -6.601,8±18,3 mas/năm và hiệu ứng hấp dẫn từ học có tốc độ dịch chuyển -37,2±7,2 mas/năm, so với tiên đoán từ thuyết tương đối tổng quát lần lượt là -6.606,1 mas/năm và -39,2 mas/năm.[7].

Minh họa GP-B quay trong vùng không thời gian bị ảnh hưởng bởi Trái Đất
07276-t-u-th-m-d-h-p-d-n-b-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)