User Tools

Site Tools


07277--ch-xanh-i-m-u-la-gi

Ếch xanh đổi màu hay ếch ngũ sắc (tên khoa học: Amolops iriodes[5]) là một loài ếch trong họ Ranidae. Nó là loài đặc hữu của Việt Nam.

Môi trường sống tự nhiên của chúng là các khu rừng vùng núi ẩm nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới, sông, và đầm nước ngọt có nước theo mùa. Loài này đang bị đe dọa do mất môi trường sống.

Loài này được phát hiện năm 2000 ở vùng núi Tây Côn Lĩnh cao 1400 - 1700m, xã Cao Bồ, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, Việt Nam. Được Bain & Nguyễn Quảng Trường mô tả khoa học lần đầu tiên năm 2004.

  1. ^ Raoul Bain 2006. Amolops iriodes. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2014.3. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on ngày 10 tháng 12 năm 2014.
  2. ^ Bain R. H., T. Q. Nguyen. 2004. Herpetofauna diversity of Ha Giang Province in northeastern Vietnam, with descriptions of two new species. American Museum Novitates 3453: 1–42.
  3. ^ Frost D. R., T. Grant, J. Faivovich, R. H. Bain, A. Haas, C. F. B. Haddad, R. O. de Sá, A. Channing, M. Wilkinson, S. C. Donnellan, C. J. Raxworthy, J. A. Campbell, B. L. Blotto, P. E. Moler, R. C. Drewes, R. A. Nussbaum, J. D. Lynch, D. M. Green, W. C. Wheeler. 2006. The amphibian tree of life. Bulletin of the American Museum of Natural History 297: 1–370. Available for anonymous download at there.
  4. ^ Che J., J.-f. Pang, H. Zhao, G.-f. Wu, E.-m. Zhao, Y.-p. Zhang. 2007. Phylogeny of Raninae (Anura: Ranidae) inferred from mitochondrial and nuclear sequences. Molecular Phylogenetics and Evolution 43: 1–13.
  5. ^ Stuart B. L. 2008. The phylogenetic problem of Huia (Amphibia: Ranidae). Molecular Phylogenetics and Evolution 46: 49–60.
07277--ch-xanh-i-m-u-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)