User Tools

Site Tools


07282-dussartius-la-gi

Dussartius baeticus
Tình trạng bảo tồn
Status iucn2.3 VU vi.svg
Sắp nguy cấp (IUCN 2.3) [1]
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Phân ngành (subphylum) Crustacea
Lớp (class) Maxillopoda
Phân lớp (subclass) Copepoda
Bộ (ordo) Calanoida
Họ (familia) Diaptomidae
Chi (genus) Dussartius
Kiefer, 1978
Loài (species) D. baeticus
Danh pháp hai phần
Dussartius baeticus
(Dussart, 1967)

Dussartius baeticus là một loài crustacean thuộc họ Diaptomidae.[2] Nó là loài đặc hữu của bán đảo Iberia, having been được tìm thấy ở tây nam Tây Ban Nha,[3] and in the waters of the Tagus estuary, the Caniçada reservoir (Cávado drainage basin), and four reservoirs in the Mondego system in Bồ Đào Nha.[4]

  1. ^ J. W. Reid (1996). Dussartius baeticus. 2008 Sách đỏ IUCN. Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế 2008. Truy cập ngày 9 tháng 8 năm 2007.
  2. ^ T. Chad Walter (ngày 15 tháng 7 năm 2008). T. Chad Walter & Geoff Boxshall, biên tập. “Dussartius Kiefer, 1978”. World Copepoda database. Cơ sở dữ liệu sinh vật biển. Truy cập ngày 31 tháng 12 năm 2009. 
  3. ^ Maria-José Caramujo & Maria-José Boavida (2010). “Biological diversity of copepods and cladocerans in Mediterranean temporary ponds under periods of contrasting rainfall” (PDF). Journal of Limnology 69 (1): 64–75. doi:10.3274/JL10-69-1-06. 
  4. ^ Maria Leonor Fidalgo & Maria Teresa Monteiro (2003). “A note on the presence of Dussartius baeticus (Dussart, 1967) in Portugal (Copepoda, Calanoida)”. Crustaceana 76: 1399–1407. doi:10.1163/156854003323009876.  Đã bỏ qua tham số không rõ |issu= (trợ giúp)
07282-dussartius-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)