User Tools

Site Tools


07289-srebrenica-la-gi

Srebrenica là một thị xã và khu tự quản ở phía đông Bosna và Hercegovina. Thị xã này có nền kinh tế dựa vào ngành công nghiệp khai thác muối mỏ và các khu suối nước nóng ở khu vực phụ cận. Trong cuộc chiến tranh Bosnia, trong và quanh thị xã đã diễn ra cuộc thảm sát Srebrenica, vào tháng 7 năm 1995 trong đó có hơn 8000 bé trai và đàn ông bị giết chết ở trong và xung quanh thị trấn Srebrenica.

07289-srebrenica-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)